Syyskokouksen 11.10.2015 päätöksiä

Kuusamo Golf ry:n syyskokous pidettiin sunnuntaina 11.10.2015 Kuusamon Tropiikissa.

Kokouksessa
- hyväksyttiin toimintasuunnitelma toimintavuodeksi 1.11.2015 - 31.10.2015 (toimikunnat laativat omat yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmansa talvella 2016)
- hyväksyttiin toimintavuoden 2016 talousarvio ja siihen liittyen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet (kts. alla)
- suoritettiin johtokunnan jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle
- päätettiin toimikuntien määrästä ja tehtävistä
- keskusteltiin kaikkia kiinnostavista asioista.

Keskusteluissa selvisi, että
- kentällä pelattiin huonosta kesästä huolimatta noin 6% enemmän kierroksia kuin kaudella 2015, mikä oli selvästi muista pohjoisen kentistä poikeava tilanne ja lupaa hyvää ensi kautta ajatellen
- mahdollisesta siirtymisestä numerotii-järjestelmään ei ole tehty mitään päätöksiä
- kentän tarkistusmittausten vaikutuksista mahdollisiin slouppaus- tai Hcp-mutoksiin ei ole tehty mitään ratkaisuja. 

Maksut:
- liittymismaksua ei ole
- jäsenmaksu aikuiset: 110€
- jäsenmaksu juniorit: 55€
- kannatusjäsen: 110€
- maksumuistutuslisä: 10€

Johtokunta:
- puheenjohtaja Hannu Virranniemi (edelleen)
- jäsen Marja-Leena Aikkila (edelleen)
- jäsen Aki Karjalainen (edelleen)
- jäsen Kirsti Ketola (edelleen)
- jäsen Heikki Levón (uudelleen valinta)
- jäsen Mikko Luikku (edelleen)
- jäsen Antti Nieminen (edelleen)
- jäsen Jukka Tarjanne (edelleen)
- jäsen Joonas Tuovinen (uusi)
- jäsen Ritva Välimaa (edelleen)
- yleisvarajäsen Tuulikki Aho
- yleisvarajäsen Ari Korva

Toimintasuunnitelma2016:
Toimikunnat
- kilpailu- ja kenttätoimikunta
- juniori- ja koulutustoimikunta
- naistoimikunta
- senioritoimikunta
- tiedotus- ja markkinointitoimikunta

Toimikunnat laativat omat toimintasuunnitelmansa kevätkokoukseen mennessä

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimintaa tullaan täsmentämään kaudella 2016. Kilpailuilla on tärkeä rooli niin seuran tulojen lähteenä kuin jäsenten kannustimenakin. Kaudella 2016 kilpailujen järjestämisen aikatauluja tullaan sopeuttamaan niin, että kenttää ei tarvitsisi pitää suljettuna turhan pitkiä aikoja, yhteislähtöjä vain jos pelaajia on enemmän kuin 40. Kilpailuista tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin. Alustava kilpailukalenteri toimitetaan liittoon helmikuun loppuun mennessä.

Viikkokilpailut kaudella 2016 tullaan aloittamaan heti kun kenttä on tasoituskelpoinen. Viikkokilpailuihin liittyvä tiedottamista tullaan kehittämään (mm. tulostaulu klubille). Viikkokilpailuiden pelaamiseen liittyvistä asioista tarkemmin päättää kilpailu- ja kenttätoimikunta.

Seuran miesten ja naisten mestaruuskilpailut pelataan elokuussa Suomen Golfliiton suosittelemana ajankohtana heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Junioreiden ja senioreiden mestaruuskilpailut pelataan edellisenä viikonloppuna.

Reikäpelin seuranmestaruudesta pelataan myös kaudella 2016 heinä – elokuun aikana.

Kilpailutoiminnan kehittämisestä ja suuntaviivoista, kuten kilpailukalenterista, vastaa kilpailu- ja kenttätoimikunta.

Kauden päätapahtuma tulee olemaan jälleen Golf Around the Clock-viikko juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Kuusamo Midnight Golf, VenetsialaisGolf sekä Ruska Scramble tullaan järjestämään päättyneen kauden tavoin. Kehitettävää on kuitenkin, erityisesti VenetsialaisGolfin osalta.

Tapahtumien sponsoreiksi pyritään saamaan kuusamolaisia yrityksiä ym.

Toimenpiteet Petäjäkankaan kentän kehittämiselle laatii Kilpailu- ja kenttätoimikunta hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Toimikunta myös vastaa keväällä ennen kauden alkua siivous- ja raivaustalkoiden järjestämisestä.

Koulutustoiminta
Kuusamo Golf ry järjestää kaudella 2016 koulutuksia monella rintamalla. Seuran omasta koulutustoiminnasta vastaa juniori- ja koulutustoimikunta. Kevään aikana käydään neuvotteluita mahdollisen, seuran ulkopuolisen ammattilaisen, opetuspalveluiden järjestämisestä.

Oman koulutustoiminnan pääpaino kohdistuu Green Card- kurssien järjestämiseen sekä junioreiden opetus- ja valmennustoimintaan. Seuran aikuisjäsenille tullaan järjestämään edellisen kauden tapaan koulutustoimintaa muun muassa klinikoiden muodossa. Koulutustoiminnan hinnat pyritään pitämään seuran jäsenille kohtuullisina ja tämän avulla osallistumiskynnys pidetään matalana.

Tällä hetkellä talviharjoittelupaikan tilanne on avoin.

Kuusamo Golf ry:n budjettiin vuodelle 2016 tullaan varaamaan määrärahoja junioreiden Suomen Golfliiton valmennus- ja kilpailutoimintaan osallistumiseksi. Johtokunta tekee päätökset korvausten suorittamisen perusteista.

Naistoiminta
Naistoimikunnan tehtävänä on tukea ja innostaa naisgolffareita pelaamaan ja saada uusia harrastajia lajin piiriin. Naistoimikunta järjestää tapahtumia ja kilpailuja naisgolffareille. Naistoimikunnan tehtävänä on myös valvoa ja kehittää Breikki-kahvilan ja sen ympäristön viihtyisyyttä ja ulkoasua.

Senioritoiminta
Senioritoimikunnan on edistää senioripelaajiemme golfpelin harrastamista terveyttä ylläpitävänä liikuntana. Toimikunta järjestää senioreille kilpailu-, koulutus- ja virkistystoimintaa. Senioreiden viikkokilpailut järjestetään keskiviikkoisin kuten aikaisempinakin vuosina. Seniorit osallistuvat aktiivisesti seuran talkoisiin.

Tiedotus ja markkinointi
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta vastaa seuran, ja yhteistyössä Kuusamo Golf Oy:n kanssa, markkinointiin ja viestintään liittyvistä asioista. Kaudella 2016 tullaan panostamaan erityisesti paikalliseen markkinointiin ja jäsenhankintaan.

Jäsenhankinta
Kuusamo Golf ry jatkaa aktiivista jäsenhankintaa kaudella 2016. Seura järjestää kauden aikana avoimien ovien päiviä, joissa lajiin voi käydä tutustumassa veloituksetta. Lisäksi seura osallistuu vuoden 2016 aikana Kuusamossa järjestettäviin tapahtumiin, joissa lajia tehdään tutuksi.

Koululaisryhmiä pyritään saamaan tutustumaan lajiin aikaisempien vuosien tapaan. Yhteistyötä koulujen kanssa kehitetään muun muassa kehittämällä liikunnanopettajien lajituntemusta.

Tiedottaminen
Tiedottamista tullaan tekemään jäsenistölle edelleenkin nettisivujen kautta sekä sähköposti- ja tekstiviestein. Kuusamo Golf ry:n tiedotuskanavana toimivat nettisivut osoitteessa www.kuusamogolf.fi. Sivut ovat yhteiset Kuusamon Golf Oy:n kanssa. Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan klubin seinältä löytyvällä ilmoitustaululla. Ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista tiedotetaan myös Kuusamon Golf Oy:n kanssa yhteisellä facebook - sivuilla.

Tulevana kautena pyritään saamaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä paikallisissa ja alueellisissa tiedotusvälineissä.
 

Yhteystiedot

Kentän käyntiosoite Kylpyläntie 4

Caddiemaster -toimintaa ei ole
puh 0400 215341 ei vastaa
caddie@kuusamogolf.fi  toimii


Kuusamo Golf ry
toimisto@kuusamogolf.fi  toimii

 

 

       Kuvia

Aukioloajat

Kenttä on suljettu 17.10.2018 alkaen talvikauden ajaksi.

    ruka kuusamo  kuusamo hirsitalot info  logo Pölkky50 brodeeraus printti  polkky strongw nega  nordea   logo lahitapiola2 logo plkky mets  logo Ski Inn  logo Wetteri 2  logo Neste 2     logo GoOn  logo SOL  logo pizzeria ruka  logo RENTA  logo scandic  LOGO KONE PAJULA  logo canorama  logo koillissanomat