Jäsentiedote 21.1.2019

Hyvä KuuG:n jäsen,
tästä simulaattoripelaamisesta ja nimenomaan kilpailujen yhteydessä käytettävistä tasoituksista ja lisätehoasetuksista on noussut elämää suurempi kysymys. Useiden keskustelujen, neuvottelujen, kommenttien jne. jälkeen kilpailujen johtaja Hannu Virranniemi on tehnyt alla selostetun päätöksen, joka toivottavasti tyydyttää kaikkia viikko- tai muihin simulaattorikilpailuihin Kuusamon simulaattorilla osallistuvia.

1. Kisoihin osallistutaan ansaitulla eli pelaamisella saavutetulla simulaattoritasoituksella, joka on kokemusperäisesti noin 8-10 pykälää alhaisempi kuin pelaajan virallinen tasoitus.

2. Jos kilpailijalla ei vielä ole simulaattoritasoitusta, aloittaa hän virallisella tasoituksella, joka sitten laskee viikkotulosten perusteella muutamassa viikossa.

3. Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla on ikään tai sukupuoleen katsomatta oikeus välittömästi lisätä tuo paljon puhuttu 10% teholisäys tai vaikka sitä pienempi. Tämän vaikutus pelin lyöntimääriin on huomattavasti pienempi kuin tuo aloitus virallisella tasoituksella, eräiden kokemusten perusteella 2-3 pykälää. Ja tämä korjautuu tasoituksen muutoksena huomattavasti nopeammin kuin kohdan 2 tapauksessa, ehkä jo yhdessä viikossa. Todettakoon edelleen, että teholisäys ei mitenkään paranna lyöntien teknistä suoritusta, vaan ainoastaan lisää lyönnin pituutta onnistuneen osuman sattuessa kohdalle. Ja tämä siis "kostautuu" parempina tuloksina ja tasoituksen alenemisena.

Kaiken tarkoituksena on, että pelaajan pelikokemus paranee parantuneiden tulosten perusteella. Täytyy muistaa, että kysymyksessä on simulaattori, jolla ei muutenkaan ole kovin paljon tekemistä luonnossa pelaamisen kanssa. Greenit, raffit, bunkkerit, lyöntiasennot, putin antaminen 1,8 metrin päästä jne eivät ole todellista pelaamista.

Pyrkimyksenä pelikokemuksen paraneminen ja pelin nopeuttamien, koska lyöntimäärät todennäköisesti vähenevät.
Vaikka kysymyksessä on kilpailu, on se kuitenkin vain "kilpailu itseään vastaan", vaikka tulokset taululle laitetaankin. Näin ollen Hannun melestä tässä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä eikä vakavaa. Kyseessä on enemmänkin oman pelin seuraaminen kuin pelaaminen toisia vastaan.

Tähän muutokseen / käytäntöön liittyvät kommentit on hyvä saattaa suoraan Hannun tietoon, koska minä (vaikkakin osasyyllisenä) en ole mitenkään vaikuttanut Hannun päätöksiin.
Simulaattorigolfterveisin
Jukka

Yhteystiedot

KUUSAMO GOLF
Kylpyläntie 4, 93600 KUUSAMO

Caddiemaster/ Ravintola Talonpöytä - Cafe Breikki
puh 0400 215341 

caddie@kuusamogolf.fi 

Kuusamo Golf ry
toimisto@kuusamogolf.fi

 

 

       Kuvia

Aukioloajat

Caddiemaster- palvelut/ Ravintola Talonpöytä - Cafe Breikki

Avoinna:
Päivittäin klo 9.00-19.00

Muuna aikana tilauksesta tai sopimuksen mukaan

Kilpailujen aikana aukioloajat voivat vaihdella