Tasoitusjärjestelmästä

(3.5.2016)

Suomessa käytössä oleva EGA-tasoitusjärjestelmä on monessa mielessä pohjana golfin pelaamiselle sen eri muodoissa. Kohdasta http://www.golf.fi/tasoitusjärjestelmä voit lukea Suomen Golfliiton kotisivuilla olevan asiaa koskevan selvityksen. Tähän alle on otettu muutama suora lainaus tästä kirjoituksesta. Vuoden 2016 alusta on järjestelmään tullut muutamia muutoksia (tässä selvityksessä punaisella), jotka on syytä ottaa huomioon.

Yleistä

Saadakseen virallisen EGA-tasoituksen tulee pelaajan ottaa yhteyttä kansallisen liiton alaiseen seuraan. Pelaajan tulee pelata vähintään kolme tasoituskelpoista kierrosta ja palauttaa pelaajan ja merkitsijän allekirjoittamat kortit kyseisiltä kierroksilta. Sinulle myönnetään tasoitus, joka vastaa parasta palauttamaasi tulosta. Pelaaja voi kuitenkin saada ensimmäisen tasoituksen jo yhdellä tasoitustuloksella. Tasoitustoimikunnan tulee tällöin tarkkailla pelaajan tasoituksen kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Pelaa niin hyvin kuin pystyt jokaisella kierroksella ja palauta niin monta tasoituskierrostulosta kuin mahdollista kauden aikana – tämä ohje on kaikkien tasoitusjärjestelmien perusta. Pidä huolta, että kortissasi on oikein kirjattu tasoitus – sen pitäisi kertoa sinun sen hetkisen Katso taulukkoa myöhemmin tekstistä.

Tarkasta aina tarkkatasoitustasi vastaava pelitasoitus pelaamallasi kentällä slope-taulukosta.

Yleensä pystyt valitsemaan itse, miltä tiiauspaikoilta haluat pelata (kilpailuissa saattaa olla määräykset, miltä tiiltä tulee pelaajan pelata).

Pidä huolta, että pelitasoituksesi on oikein merkattu tuloskorttiisi, ennen kuin palautat sen tasoituskierroksen jälkeen. Välihuomautus: Muista palauttaa kaikki ottamasi tasoituskierrosten tuloskortit. Palauttamattomat kortit saattavat vuositarkistuksen yhteydessä vaikuttaa tasoitusta laskevaan suuntaan.

Tasoituslyöntien määrä

Tasoituslyöntien määrä on lyöntien määrä, jonka saat tasoituskilpailussa. Määrä voi vaihdella eri kilpailumuotojen osalta ja niiden tarkoitus on tuottaa kaikille pelaajille mahdollisimman tasapuoliset peliolosuhteet kuin mahdollista. EGA suosittelemat saatavat tasoituslyöntien määrät (kaksinpeli, nelipallo ja nelinpeli) lyönti- ja reikäpeleihin ovat seuraavat:

Lyöntipeli - kaksinpeli        Pelaaja saa 100% pelitasoituksestaan

Lyöntipeli - nelipallo            Jokainen joukkuetoveri saa 90% pelitasoituksestaan.

Lyöntipeli - nelinpeli            Joukkue saa 50% joukkuetovereiden pelitasoitusten summasta (pyöristys ylöspäin)

Reikäpeli - kaksinpeli           Pelaaja, jolla on suurempi tasoitus, saa pelitasoituseron verran tasoitusta.

Reikäpeli -nelipallo              Pelaaja, jolla on pienin tasoitus, pelaa tasoituksella nolla ja antaa muile pelaajille
                                               tasoitusta 90% säännöllä verrattuna pelitasoituseroihin.

Reikäpeli - nelinpeli             Joukkue, jolla on korkeampi pelitasoitusten summa, saa 50% joukkueiden
                                               pelitasoitussummien erosta (pyöristys ylöspäin).

Tasoituskierros
Jotta kierros olisi tasoituskelpoinen, tulee kierroksen täyttää tasoitusmääräykset. Voit pelata kierroksen ja palauttaa tasoitustasi varten joko tasoituskelpoisen kilpailun yhteydessä tai harjoituskierroksen jälkeen, katso seuraavaa:
• Kierros tulee pelata kentällä, joka on määritelty USGA Course Rating Systeemin mukaan ja sen Course Rating tulee olla voimassa.
• Kierros tulee pelata Golfin Sääntöjen mukaisesti ja paikallissääntöjä noudattaen.
• Kierros tulee pelata noudattaen lyöntipelisääntöjä (tulokset lasketaan pistebogey-pisteinä) ja täysin tasoituksin (erityiset säännöt voivat olla voimassa 9-reikäiselle kierrokselle).
• Tuloksen tulee olla kirjattuna merkitsijän toimesta.

Lisätietoa koskien tasoituskierroksia:
Kierrokset, jotka pelataan siirtosäännön ollessa voimassa, kelpaavat tasoituskierroksiksi.
Kierrokset nelipallokilpailuissa, joissa pelaaja pelaa yhden tai useamman joukkuetoverin kanssa, eivät kelpaa tasoituskierroksiksi.

Jos et pysty palauttamaan tulosta tasoituskierrokseltasi, "palauttamaton tulos, No Return (NR)", kirjataan tälle kierrokselle ja tämä voi johtaa tasoituksen muuttamiseen tai muuttamattomuuteen, riippuen syystä, minkä takia tulosta ei palautettu. Seuran tasoitustoimikunta harkitsee syytä tapauskohtaisesti ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Harjoituskierrokset ja 9-reiän tulokset
Pelaajat tasoitusryhmässä 2-5 voivat palauttaa harjoituskierroksien tuloksia esim. tuloksen joka on tehty tasoituskelpoisen kilpailun ulkopuolella, kuitenkin seuraavien ehtojen mukaan:
• Sinun täytyy ilmoittaa nimesi harjoituskierroslistaan (usein sähköinen lista kentäntietojärjestelmässä) ennen kierroksen alkua ja tämän ilmoituksen tulee sisältää tiedot tasoituksen käsittelyä varten (mukaan lukien tiedon, onko kierros 9- vai 18-reikäinen)
• Tuloskortissa tulee olla pelaajan ja merkitsijän allekirjoitus. Pelitasoituksesi tulee olla merkittynä korttiin ennen sen palauttamista.
• Tasoitusolosuhteiden tulee olla voimassa
• Tasoitusryhmän 1 pelaajille hyväksytään ainoastaan kilpailuissa tehdyt tulokset, esim. harjoituskierrokset eivät ole hyväksyttäviä.

9-reiän tulokset
Jos kuulut tasoitusryhmään 2, 3, 4 tai 5 (tasoitus 4.5 ja suuremmat) olet oikeutettu palauttamaan myös 9-reikäisiä tuloksia tasoituskierroksiksi. Kuitenkin muista että:
• Sinun tulee ilmoittaa ennen kierrosta, jos aiot pelata vain 9-reikää*
• Tasoituskierroksia voidaan pelata useampi kuin yksi päivää kohden, mutta 9 reiän tasoitustulos ei voi olla osa 18 reiän kierrosta.

Tasoitusmuutokset
Tasoitusjärjestelmä muuntaa tarkkatasoitustasi palauttamiesi tulosten mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan heti kierroksen jälkeen riippumatta siitä, onko tulosta syötetty tietokonejärjestelmään (esim. muualla kuin kotiseurassa tehdyt tulokset). Sinun velvollisuutenasi on tietää aina oikea tarkkatasoituksesi (Katso myös "Jaetut vastuut" myöhemmin tässä tekstissä).

Jos tasoituksesi ei nouse tai laske, sanotaan että olet pelannut tuloksesi puskurivyöhykkeelle, ja tässä tapauksessa tasoitustasi ei muuteta. Tämä puskurivyöhyke on alue juuri tasoiksesi ympärillä, jossa muutosta tasoitukseesi ei tehdä.

Palauta aina tasoituskierroksesi tulos riippumatta siitä, onko kierros ollut tasoitukseesi nähden nostava, laskeva tai olet pelannut sen puskurivyöhykkeelle. Sinun tulee ilmoittaa tasoituskierroksesi välittömästi kierroksesi jälkeen seurasi tasoitustoimikunnalle palauttamalla tuloskorttisi sille tai muulla seurasi tasoitustoimikunnan ilmoittamalla tavalla. Alla olevasta taulukosta löydät eri tasoitusryhmille voimassa olevat puskurivyöhykkeet. Jos tuloksesi on puskurivyöhykettä pienempi, nousee tarkkatasoituksesi ja jos tuloksesi on yleensä 37 pistebogeypistettä tai enemmän, laskee tarkkatasoituksesi.

Tasoitus-      Tarkka-           Puskurivyöhyke         Tasoitus   Tasoitus
  ryhmä        tasoitus      18 reikää       9 reikää    nousee     laskee 
     1        plus  -  4,4           35 - 36            –                0,1           0,1
     2         4,5 - 11,4            34 - 36        35 - 36          0,1           0,2
     3        11,5 - 18,4           33 - 36        35 - 36          0,1           0,3
     4        18,5 - 26,4           32 - 36        34 - 36          0,1           0,4
     5        26,5 - 36,0           31 - 36        33 - 36          0,1           0,5
     6        37,0 - 54,0                -                  -                 -               1,0

CBA – Computed Buffer Adjustment, Tasoitusvyöhykesäätö
Joskus golfkierros pelataan olosuhteissa, jotka eivät ole "normaalit" suhteessa siihen mitä ne ovat olleet kenttää slope-määritettäessä, esim. huono ilma tai vaikea kenttäasettelu, mutta kuitenkin EGA:n tasoitusmääräysten mukainen. Kyseinen kierros on kuitenkin tasoituskelpoinen, jos muutoin tasoitusmääräykset täyttyvät. Kuitenkin, kun olosuhteet ovat tarpeeksi "epänormaalit", on epäreilua jos tällaiset tulokset vaikuttaisivat pelaajan tasoitukseen ja tällöin jonkinlainen säätö tarvitaan tasoittamaan tätä eroa. EGA:n tasoitusjärjestelmässä tätä kutsutaan Tasoitussäädöksi (CBA).

CBA-laskennassa kilpailun pelaajien tuloksia suhteutettuna tasoitusvyöhykkeeseen verrataan laskettuun pelaajien oletettuihin tuloksiin, jos pelattaisiin "normaaleissa" olosuhteissa. Jos tulokset poikkeavat tiettyjen rajojen ulkopuolelle, tehdään puskurivyöhykkeelle kullekin pelaajalle säätöä. Säätö voi olla (i) ylöspäin (jos pelaajat pelaavat oletettua paljon paremmin) tai (ii) alaspäin (jos pelaajat pelaavat oletettua paljon huonommin) niissä rajoissa, joita normaali puskurivyöhyke sallii. Lisäksi voi olla, että olosuhteet ovat niin huonot, että tulokset vaikuttavat tasoituksiin vain laskevasti. CBA tulee ottaa huomioon ennen kuin tasoitusmuutoksia lasketaan.

CBA lasketaan vain 18-reiän tasoituskelpoisiin kilpailuihin eikä esim. 9-reiän tasoituskelpoisiin kilpailuihin tai harjoituskierroksille. CBA-laskennan tarkoituksena on lisätä yksi elementti EGA:n tasoitusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen. Pelaajan ei tarvitse huolehtia CBA-laskennasta, vaan se suoritetaan automaattisesti tasoitusta ylläpitävän tahon toimesta.

Jaetut vastuut – Pelaaja ja seuran tasoitustoimikunta

Sinun täytyy palauttaa vähintään neljä (4) tasoituskierrostulosta joka vuosi, jotta tasoituksesi pysyisi aktiivisena EGA-tasoituksena. Kuitenkin muista, mitä enemmän sen parempi – ota tavaksi palauttaa aina kierrokseltasi tasoitustulos.
On hyvä idea kertoa erityisen hyvät kierrostulokset seurasi tasoitustoimikunnalle, vaikka ne eivät olisikaan tasoituskelpoisia.

Seuran tasoitustoimikunta on vastuussa tasoitusjärjestelmän oikeanlaisesta täytäntöön panosta. Käänny seuran tasoitustoimikunnan puoleen, jos luulet, että sinulla on väärä tasoitus (esim. tasoituksesi on liian korkea tai matala). Seuran tasoitustoimikunnalla on oikeus muuntaa kaikkien pelaajiensa tarkkatasoitusta erityisesti vuosittaisen tasoitustarkastuksen yhteydessä ja sen tulisi toimia myös erityisissä tapauksissa myös vuosittaisten tasoitustarkastusten välissä.

Vuosittainen tasoitustarkastus – Aktiiviset ja ei-aktiiviset tasoitukset
Joka vuosi kauden päätyttyä, tulee tasoitustoimikunnan tarkastaa kaikkien pelaajien tarkkatasoitukset. Jotta tasoituksesi tarkastetaan, tulee sinun palauttaa vähintään neljä (4) tasoituskierrostulosta. Sinulla sanotaan olevan tällöin aktiivinen tasoitus ja sinulla on tällöin oikeus ilmoittautua kilpailuihin, joissa vaaditaan EGA-tasoitusta. Vähintään kahdeksaa (8) tasoitustulosta (jos tarpeen, myös edellisen vuoden) käyttäen voidaan pelaajan suorituksia analysoida ja täten tasoitustasi voidaan säätää ylös- tai alaspäin tai jättää sellaiseksi.

Jos palautat kolme (3) tai vähemmän tasoituskierrostuloksia, sinulla sanotaan olevan ei-aktiivinen tasoitus, koska kyseinen tasoitus perustuu liian pieneen määrään tietoa, jotta tasoitustarkastus voitaisiin tehdä. Tässä tapauksessa et voi ilmoittautua kilpailuihin, joissa vaaditaan EGA tarkkatasoitusta, mutta voit silti pelata sosiaalista golfia.
Viimeisinä huomioina, muista (i) golf on paljon nautittavampaa, jos jokainen huolehtii tasoituksestaan, ja (ii) että tasoituksesi vastaa omaa pelitaitoasi – tasoitus ei ole statussymboli.
 

Yhteystiedot

Kentän käyntiosoite Kylpyläntie 4

Caddiemaster -toimintaa ei ole
puh 0400 215341 ei vastaa
caddie@kuusamogolf.fi  toimii


Kuusamo Golf ry
toimisto@kuusamogolf.fi  toimii

 

 

       Kuvia

Aukioloajat

Kenttä on suljettu talven ajaksi. Kunhan kenttä on lumeton, aloitetaan pelaaminen jälleen.

    ruka kuusamo  kuusamo hirsitalot info  logo Pölkky50 brodeeraus printti  polkky strongw nega  nordea   logo lahitapiola2 logo plkky mets  logo Ski Inn  logo Wetteri 2  logo Neste 2     logo GoOn  logo SOL  logo pizzeria ruka  logo RENTA  logo scandic  LOGO KONE PAJULA  logo canorama  logo koillissanomat